אנו נהיה הגורם המפקח והבלתי תלוי מטעמכם שיוודא כי הקבלן מבצע את המוסכם במסגרת ההסכמות בין הצדדים , לרבות המפרט הטכני, התוכניות וכו' בכל תחום פרויקט בנייה אותו תבצעו ובנוסף עומד בתקני האיכות והבטיחות במהלך הבניה או השיפוץ. הפיקוח יתבצע לאורך כל תקופת הפרוייקט תוך שיתוף פעולה ודיווח שוטף למזמין השירות (הקליקו למידע מורחב וחשוב אודות מפקח דיירים).


שלב א' - טרם חתימת ההסכם מול היזם :

»  ליווי הליך המכרז ובקרה על ההצעות המתקבלות לביצוע הפרויקט עד לבחירת היזם המבצע,
    לרבות המפרט הטכני והפרוגרמה האדריכלית המוצעת.

»  הפקת מסמך הערות/ שינויים / תוספות הן לתוכניות והן למפרטים הטכניים במידת הצורך.

»  ביצוע הערכות כלכליות וניתוח זכויות אדריכליות.


שלב ב' – שלב התכנון עד קבלת היתר בניה:

»  בקרת תהליך התכנון ובקרת עמידה בלו"ז התכנון הנקבע בהסכם החתום . (התכנון יבוצע ע"י היזם שייבחר).

»  בקרת תהליך הרישוי ובקרת עמידה בלו"ז שלב זה.


שלב ג' - פיקוח על ביצוע הבנייה:

»  פיקוח על כל שלבי תהליך הבנייה.

»  בדיקה שוטפת בין המפרטים והתוכנית המתוכננת לביצוע בפועל, תוך מתן דגש על האיכות הנדרשת.

»  בקרת עמידה בלו"ז.

»  בקרה ואישור שינויים נדרשים אם יהיו כאלה בתאום עם הדיירים.


שלב ד' - סיום הפרויקט:

»  ליווי תהליך המסירה למזמין, עד קבלת תעודת גמר.

»  מתן הנחיות, קביעת סדרי עדיפויות ולוח זמנים לתיקונים בשלב המסירה.

»  העבודה מסתיימת לאחר קבלת תעודת גמר.

»  בדיקה והפקת דו"ח בדק בתום שנת הבדק.

 

(הקליקו למידע מורחב וחשוב אודות מפקח דיירים).


זקוקים לליווי דיירים לפרוייקט שלכם? מלאו פרטיכם כאן ונשמח לעמוד לרשותכם
[contact-form-7 id="1881" title="טופס רוחב עם תפריט נפתח"]