מידע נוסף אודות אישור מהנדס לפרגולהליווי דיירים לתמ"א 38